In onze school gaan we er vanuit dat jij uniek bent en dat ook jouw leerproces uniek is.

Je kan een individueel traject volgen om nog beter op jouw persoonlijke leernoden in te spelen.

Adhd, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie ...

Gunstmaatregelen tijdens de lessen en/of evaluatiemomenten.

Positieve stimulans tot verdere ontplooiing.

Voorbereidingsgesprek met de zorgleraar.

Hoogbegaafd / leerruimte

Binnenklasdifferentiatie
Vakgebonden verdiepings-of uitbreidingsoefeningen.

Verbredingsproject
Een zelfgekozen project of een project dat aangeboden wordt door de school. Enkele voorbeelden:  Chinees, Japans, banket/fotografie…

Tweede verkennend project
Combinatie van 2 verkennende projecten via een individueel rooster. 
Zelfstandig de gemiste vakken bijwerken.

ASS

Voorbereidingsgesprek waarin de noden van de leerling in kaart worden gebracht.
Hulp ter ondersteuning.
Integratie in school en in de klas.
GON-begeleiding.

OV4

  • Samenwerking met BuSO Kids.
  • A-stroom.
  • Inclusie.
  • Specifieke aanpak in de klas: visualisatie, structuur, studiebegeleiding op maat…
  • Maximaal 9 leerlingen per klas.
  • Gewoon als het kan, bijzonder als het nodig is!

Taalverrijking

Gunstmaatregelen.

Begrip van de leraars.

Vlinderleraars Nederlands.

Inhaalles specifiek voor leerlingen met een taalachterstand.

 

 

Leerhulp

Via studiebegeleiding
Naschoolse begeleiding in de aanpak van je studie.

Via inhaallessen
Na school mogelijkheid tot extra uitleg voor Nederlands, Frans, wiskunde.

Via vlinderuren voor Nederlands, Frans en wiskunde

  • Flexibel inspelen op jouw leernoden.
  • Individueel.
  • Kleine groep.
  • Duolessen.