In onze school leer je ‘leren’.

Je wordt uitgedaagd om binnen jouw kunnen ruimere leervaardigheden te ontwikkelen!

Differentiatievlinder

  

Verrijking