Differentiatievlinder

<p>differentiatievlinder</p>

studiebegeleiding
Na school kan je in een klein groepje begeleid worden in de aanpak van je studie.

verbredingsprojecten
Je kan enkele lessen overslaan en werken aan zelfgekozen project.

verkennende projecten
Je maakt kennis met clusters van vakken.

taalverrijking
Je wordt bijgewerkt voor je taalachterstand.

duolessen
Je krijgt in de klas van twee leraars les.

inhaallessen
Voor Nederlands, Frans, wiskunde kan je na school extra uitleg krijgen.

individuele leertrajecten
Omwille van bepaalde omstandigheden kan je een aangepaste evaluatie krijgen

basis en verdieping
Wanneer de basisleerstof gekend is, kan je verdiepende leerstof aangeboden krijgen.

contractwerk
Je krijgt een contract waarin staat wat jij in een lessenreeks te doen hebt.

hoekenwerk
De klas wordt verdeeld in hoeken waarin jij telkens een opdracht gaat doen.