Tweede graad

In de tweede graad bieden al onze richtingen een breed pakket algemene vorming aan met daarbij een eerste oriëntatie in een studiedomein. Je kiest dus in principe je studierichting voor 2 jaren.

Derde graad

In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat voorbereidt op een verdere studie in het hoger onderwijs. Het gaat hier niet langer zoals in de tweede graad om het verder inoefenen van de basis maar om een inhoudelijke uitbreiding en verdieping en om het bereiken van meer doelstellingen.

Optie-uur

In verschillende richtingen krijg je in het vijfde en/of het zesde jaar een optie-uur. Dit is een uur waarin je kan kiezen voor een vak dat je richting inhoudelijk uitbreidt, zoals statistiek of Spaans of filosofie ...  of je kan kiezen voor een vak dat je persoonlijke groei verdiept, zoals drama, relaxatie, P.O, sociale inzet, ondernemerschap, fotografie ...

Het aanbod van keuzemogelijkheden kan van jaar tot jaar verschillen.

Na-uur Duits

Heb je geen Duits in je lessentabel van de derde graad, dan kan je 1 uur per week een na-uur Duits (8ste lesuur) volgen.

 

     

Comments