Economie (3de graad)

Je kiest voor dit domein als je een grondige studie van het economische denken wil aanvatten en bereid bent je te verdiepen in het wiskundige en analytische denken dat hiervoor nodig is. Je bent geboeid door economische thema’s en wil onze samenleving kritisch analyseren en de actualiteit van nabij volgen.

Economie-Moderne Talen

 Algemene vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   4   4
  Geschiedenis   2   2
  LO   2   2
  Esthetica   1   1
  Aardrijkskunde   1   1
  Wiskunde   3/4   3/4
  Natuurwetenschappen   2   2
  Optie-uur   1/0   1/0
         
 Richtingsvakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Frans  
4   4
  Engels   3   3
  Duits   3   3
  Economie   4   4 

Economie-Wiskunde

 

 Algemene vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   4   4
  Frans
  4   4
  Engels   3   3
  Geschiedenis   2   2
  LO   2   2
  Esthetica   1   1
  Aardrijkskunde   1   1
  Biologie   1   1
  Chemie   1   1
  Fysica   1   1
         
 Richtingsvakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Wiskunde  
6   6
  Economie   4   4

 

Deze studierichting kan ook gevolgd worden door de leerlingen van OV4

 

     

Comments