Grieks (3de graad)

Je kiest voor dit domein als je een interesse hebt voor de klassieke talen en je je verder wil verdiepen in de twee bronnen en basis van onze cultuur. Je bent bereid tot grondige studie van teksten en woordenschat en je wil ook je denken in het algemeen verbreden.

Grieks-Latijn

 Algemene vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   4   4
  Frans   3   3
  Engels   2   2
  Geschiedenis   2   2
  LO   2   2
  Esthetica   1   1
  Aardrijkskunde   1   1
  Wiskunde   4   4
  Natuurwetenschappen   2   2
  Optie-uur   1   1
         
 Richtingsvakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Latijn  
4   4
  Grieks   4   4