Humane Wetenschappen (3de graad)

Je kiest voor dit domein als je een grote maatschappelijke interesse hebt en de actualiteit volgt en je daarom wilt verdiepen in het analyseren en verklaren van de dingen die in ons leven en onze samenleving gebeuren. Je bent bereid je denken te laten vormen, grondige tekststudie aan te vatten en een brede kijk te ontwikkelen. Opmerking: Je kan kiezen voor drie of vier uur wiskunde. Bij de keuze voor drie uur, krijg je een optie-uur.

 Algemene vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   4   4
  Frans   4   3
  Engels   2   3
  Geschiedenis   2   2
  LO   2   2
  Esthetica   1   1
  Aardrijkskunde   1   1
  Wiskunde   3/4   3/4
  Natuurwetenschappen   2   2
  Optie-uur   1/0   1/0
         
 Richtingsvakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Gedragswetenschappen  
3   3
  Cultuurwetenschappen   3   3
  Seminarie   2   2