Latijn (3de graad)

Je kiest hiervoor als je een interesse voor de klassieke talen en je verder wil verdiepen in de bronnen en basis van onze cultuur. Je bent bereid tot grondige studie van teksten en woordenschat en je wil ook je denken in het algemeen verbreden.

Latijn-Moderne Talen

 Algemene vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   4   4
  Geschiedenis   2   2
  LO   2   2
  Esthetica   1   1
  Aardrijkskunde   1   1
  Wiskunde   3/4   3/4
  Natuurwetenschappen   2   2
  Optie-uur   1/0   1/0
         
 Richtingsvakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Latijn  
4   4
  Frans   4   4
  Engels   3   3
  Duits   3   3

Latijn-Wiskunde (6u)

 Algemene vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   4   4
  Frans   3   3
  Engels   2   2
  Geschiedenis   2   2
  LO   2   2
  Esthetica   1   1
  Aardrijkskunde   1   1
  Biologie   1   1
  Chemie   1   1
  Fysica   2   2
  Optie-uur   1   1
         
 Richtingsvakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Latijn  
4   4
  Wiskunde   6   6

Latijn-Wiskunde (8u)

 Algemene vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   4   4
  Frans   3   3
  Engels   2   2
  Geschiedenis   2   2
  LO   2   2
  Esthetica   1   1
  Aardrijkskunde   1   1
  Biologie   1   1
  Chemie   1   1
  Fysica   1   1
         
 Richtingsvakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Latijn  
4   4
  Wiskunde   8   8

Grieks-Latijn

 Algemene vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   4   4
  Frans   3   3
  Engels   2   2
  Geschiedenis   2   2
  LO   2   2
  Esthetica   1   1
  Aardrijkskunde   1   1
  Wiskunde   4   4
  Natuurwetenschappen   2   2
  Optie-uur   1   1
         
 Richtingsvakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Latijn  
4   4
  Grieks   4   4

Latijn-Wetenschappen

 Algemene vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   4   4
  Frans   3   3
  Engels   2   2
  Geschiedenis   2   2
  LO   2   2
  Esthetica   1   1
  Aardrijkskunde   1   2
  Wiskunde   4   4
         
 Richtingsvakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Latijn  
4   4
  Biologie   2   2
  Chemie   2   2
  Fysica   2   2
  Seminarie   1   0