Moderne Talen (3de graad)

Je kiest voor dit domein als je een interesse hebt voor talen en taalstudie. Je houdt van taal en cultuur, lezen, schrijven, spreken, en bent bereid je passieve en actieve taalvaardigheid uit te breiden.

Economie-Moderne Talen

 Algemene vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   4   4
  Geschiedenis   2   2
  LO   2   2
  Esthetica   1   1
  Aardrijkskunde   1   1
  Wiskunde   3/4   3/4
  Natuurwetenschappen   2   2
  Optie-uur   1/0   1/0
         
 Richtingsvakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Frans  
4   4
  Engels   3   3
  Duits   3   3
  Economie   4   4 

Latijn-Moderne Talen

 Algemene vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   4   4
  Geschiedenis   2   2
  LO   2   2
  Esthetica   1   1
  Aardrijkskunde   1   1
  Wiskunde   3/4   3/4
  Natuurwetenschappen   2   2
  Optie-uur   1/0   1/0
         
 Richtingsvakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Latijn  
4   4
  Frans   4   4
  Engels   3   3
  Duits   3   3

     

Comments