Muziek (3de graad)

Musart biedt je de kans om onder leiding van inspirerende musici (leerkrachten) je ‘eigen artistieke stem’ te ontwikkelen - dat is uiteindelijk wat jou ook als artiest uniek en bijzonder maakt. Elke leerling wordt als artiest benaderd en voortdurend gestimuleerd. Onze lessen bieden jou de nodige uitdagingen en mogelijkheden om constant te evolueren als artiest - steeds in een positieve sfeer waarbij appreciatie, stimulans en coaching centraal staan om het beste in jou naar boven te halen, week na week.

 

 Algemene vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   3   3
  Frans
  2   2
  Engels   2   2
  Geschiedenis   1   1
  LO   2   2
  Aardrijkskunde   1   1
  Natuurwetenschappen   1   1
  Wiskunde   2   2
         
 Artistieke vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  1ste instrument  
1   1
  2de instrument   0.5   0.5
  Zang   0.5   0.5
  Koorzang   2   2
  Samenspel (ensemble/combo)   2   2
  Notenleer   2   2
  Gehoorvorming   1   1
  Muziektheorie   1   1
  Harmonie   1   1
  Praktische harmonie   0.5   0.5
  Muziekanalyse   1   1
  Muziekgeschiedenis   1   1
  Compositie en arrangement   1   1
  Dans   1   1
  Dictie   0.5   0.5
  Dramatische expressie   1   1
  Esthetica   1   1

 

Voor meer info kan je steeds terecht op www.musart.be.

 

     

Comments