Wetenschappen (2de graad)

Je kiest voor deze richting als je geïnteresseerd bent in de manier waarop wetenschappen onze werkelijkheid onderzoeken. Je houdt ervan fenomenen te analyseren en verklaringen te onderzoeken. Je bent bereid je te verdiepen in het wiskundige en wetenschappelijke denken dat hiervoor nodig is. Opmerking: De richting wetenschappen heeft altijd 5u wiskunde, een extra uur economie in het derde en een extra uur aardrijkskunde in het vierde jaar.

 

 Algemene vakken
3de jaar  lesuren  4de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   4   4
  Frans
  4   4
  Engels   3   2
  Duits   0   1
  Geschiedenis   2   2
  LO   2   2
  PO   1   0
  MO   0   1
  Aardrijkskunde   1   2
  Informatica   1   1
  Wiskunde   5   5
  Economie   1   0
         
 Richtingsvakken
3de jaar  lesuren  4de jaar  lesuren
         
  Biologie  
2   2
  Chemie   2   2
  Fysica   2   2

 

Deze studierichting kan ook gevolgd worden door de leerlingen van OV4