Wetenschappen (3de graad)

Je kiest voor dit domein als je je wil verdiepen in de wetenschappelijke kijk op onze wereld. Je bent bereid het analytische en wiskundige denken dat hiervoor nodig is onder de knie te krijgen en je te verdiepen in alle mogelijke wetenschappelijke vraagstellingen.

Wetenschappen-Wiskunde (6u)

 

 Algemene vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   4   4
  Frans   3   3
  Engels   2   2
  Geschiedenis   2   2
  LO   2   2
  Esthetica   1   1
  Aardrijkskunde   1   2
  Optie-uur   1   1
         
 Richtingsvakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Biologie  
2   2
  Chemie   2   2
  Fysica   2   2
  Seminarie   2   2
  Wiskunde   6   6

 

Deze studierichting kan ook gevolgd worden door de leerlingen van OV4

 

Wetenschappen-Wiskunde (8u)

 Algemene vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   4   4
  Frans   3   3
  Engels   2   2
  Geschiedenis   2   2
  LO   2   2
  Esthetica   1   1
  Aardrijkskunde   1   2
         
 Richtingsvakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Biologie  
2   2
  Chemie   2   2
  Fysica   2   2
  Seminarie   1   0
  Wiskunde   8   8

Latijn-Wetenschappen

 Algemene vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   4   4
  Frans   3   3
  Engels   2   2
  Geschiedenis   2   2
  LO   2   2
  Esthetica   1   1
  Aardrijkskunde   1   2
  Wiskunde   4   4
         
 Richtingsvakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Latijn  
4   4
  Biologie   2   2
  Chemie   2   2
  Fysica   2   2
  Seminarie   1   0

     

Comments