Wiskunde (3de graad)

In het domein wiskunde kies je voor een extra urenpakket wiskunde (6/8 uur), waarin het wiskundige denken verdiept en uitgebreid wordt. Je kiest voor dit domein als je een stevig pakket wiskunde wil en je je elke dag wil verdiepen in het onder de knie krijgen van de wiskundetaal.

Economie-Wiskunde

 Algemene vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   4   4
  Frans
  4   4
  Engels   3   3
  Geschiedenis   2   2
  LO   2   2
  Esthetica   1   1
  Aardrijkskunde   1   1
  Biologie   1   1
  Chemie   1   1
  Fysica   1   1
         
 Richtingsvakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Wiskunde  
6   6
  Economie   4   4

Latijn-Wiskunde (6u)

 Algemene vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   4   4
  Frans   3   3
  Engels   2   2
  Geschiedenis   2   2
  LO   2   2
  Esthetica   1   1
  Aardrijkskunde   1   1
  Biologie   1   1
  Chemie   1   1
  Fysica   2   2
  Optie-uur   1   1
         
 Richtingsvakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Latijn  
4   4
  Wiskunde   6   6

Latijn-Wiskunde (8u)

 Algemene vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   4   4
  Frans   3   3
  Engels   2   2
  Geschiedenis   2   2
  LO   2   2
  Esthetica   1   1
  Aardrijkskunde   1   1
  Biologie   1   1
  Chemie   1   1
  Fysica   1   1
         
 Richtingsvakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Latijn  
4   4
  Wiskunde   8   8

Wetenschappen-Wiskunde (6u)

 Algemene vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   4   4
  Frans   3   3
  Engels   2   2
  Geschiedenis   2   2
  LO   2   2
  Esthetica   1   1
  Aardrijkskunde   1   2
  Optie-uur   1   1
         
 Richtingsvakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Biologie  
2   2
  Chemie   2   2
  Fysica   2   2
  Seminarie   2   2
  Wiskunde   6   6

Wetenschappen-Wiskunde (8u)

 Algemene vakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Godsdienst  
2   2
  Nederlands   4   4
  Frans   3   3
  Engels   2   2
  Geschiedenis   2   2
  LO   2   2
  Esthetica   1   1
  Aardrijkskunde   1   2
         
 Richtingsvakken
5de jaar  lesuren  6de jaar  lesuren
         
  Biologie  
2   2
  Chemie   2   2
  Fysica   2   2
  Seminarie   1   0
  Wiskunde   8   8

     

Comments