Samen groeien in studievaardigheden

Samen gaan we op weg om zicht te krijgen op je studievaardigheden en om ze samen te verfijnen.

Samen studievaardiger worden
groeien in plannen en regelmaat
groeien in nota nemen en schematiseren

groeien in doelgericht werken

groeien in inzichtelijk leren
groeien in omgaan met grote gehelen

Samen met je klastitularissen
ze stimuleren en coachen je
ze helpen je studievaardigheden onderzoeken en aanscherpen
ze helpen je groeien in je studiemethode
ze helpen je studieproblemen aanpakken
ze helpen je studieplannen op maat maken

Samen met je vakleerkrachten
het vak leren leren

stapsgewijs doelen aanpakken
analyseren van sterktes en werkpunten
gepaste remediëring zoeken

verwerken van (grotere) leerstofgehelen
voorbereiden examens

Naschoolse studiebegeleiding

in het 3de jaar waar nodig
in een kleine groep
leren jezelf organiseren
leren hoe je kan studeren

     

Comments