Een school waar proberen moet en falen mag en gesprek altijd mogelijk is.

  • Doelgerichte rapportcommentaren

  • functioneringsgesprekjes met de klastitularis

  • spijbelpreventie

  • goed om te weten

  • leerlingvolgsysteem

  • volgkaart

  • PR-rapport

  • leerlingenparticipatie…

      

   

     

Comments