Samen zorgen: leerzorg

Als je problemen hebt met leren of studeren, dan willen we graag uitzoeken welke ondersteunende maatregelen kunnen helpen.

Leren leren, leren plannen: de studiebegeleiding

De klastitularissen en vakleerkrachten zijn de nulde lijn en begeleiden leerlingen in studievaardigheden

Naschoolse studie mogelijk voor alle leerlingen

Naschoolse studiebegeleiding voor leerlingen van het 3de jaar na advies van klassenraad

Dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysfasie ...

 

Ondersteunende maatregelen tijdens de lessen en/of evaluatiemomenten

Op vraag van de leerling/ouders/leerkrachten en altijd in onderling overleg

Individueel begeleidingsaanbod: wat heeft de leerling nodig in deze les?

 

ASS

 

Ondersteunende maatregelen tijdens de lessen en/of evaluatiemomenten

 

Leerlingen met ASS zonder of met GON-begeleiding

 

Permanente opvolging door de cel leerlingenbegeleiding

OV4

  • Samenwerking met BuSO Kids.
  • Inclusief onderwijs
  • Specifieke aanpak in de klas: visualisatie, structuur, studiebegeleiding op maat…
  • Maximaal 9 leerlingen per klas.
  • Gewoon als het kan, bijzonder als het nodig is!Hoogbegaafd en leerruimte

Ondersteunende maatregelen tijdens de lessen en/of evaluatiemomenten

Nood aan uitbreiding en extra uitdaging

 

Ex-OKAN (onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers) en taalverrijking

Ondersteunende maatregelen tijdens de lessen en/of evaluatiemomenten

Les op maat specifiek voor leerlingen met een taalachterstand

Aanbod op school en in de scholengemeenschap

 

 

 

     

Comments