Samen zorgen: welbevinden

Zit je zelf met een probleem of heeft één van je medeleerlingen een probleem, dan kan je terecht bij je klastitularis of bij één van onze zorgleerkrachten.

Onder de vleugels van de klastitularissen

Twee klastitularissen die aanspreekpersoon zijn voor kleine en grotere zorgen

Werken aan teambuilding en samen klas maken

Vier individuele functioneringsgesprekken met de klastitularissen

Smartschool als kanaal om gemakkelijk te overleggen

 

 

Een uitgebreid zorgnetwerk

Opvolging van leerlingen door de cel leerlingenbegeleiding

  • zorgleerkrachten
  • directie
  • secretariaat
  • CLB

Samen zoeken naar een betere weg

Individuele opvolging van leerlingen met medische en psychische problemen vb. eetproblemen, problematische thuissituatie, donkere gedachten, enz.

Individuele opvolging van leerlingen met spijbelproblemen

Groepstraining aan leerlingen met faalangst

     

Comments