Het kiezen van een project

3 stappen om een project te kiezen

Stap 1: Welk talent en welke interesses heb jij?

In de basisschool heb je al heel wat vakken leren kennen: rekenen, taal, wereldoriëntatie…

Welke vakken vond jij het leukst? Welke vakken wil jij nog beter leren kennen?

 

Stap 2: Welke resultaten behaalde je in de basisschool?

De cijfers die je behaalt, zijn het resultaat van je talenten en je inzet voor school.

Ze laten zien wat je kan en kent voor een bepaald vak.

Het is erg belangrijk jezelf af te vragen of je nog ‘leerruimte’ hebt.

Stap 3: Hoe pak jij je huiswerk aan?

 Enkele vragen die je hierbij kunnen helpen.

 • Kan jij je huiswerk goed organiseren?
 • Krijg je nieuwe leerstof makkelijk verwerkt?
 • Hoeveel tijd heb je nodig om de leerstof in te studeren? Zijn er grote verschillen tussen de vakken?
 • Ben jij iemand die graag achter de boeken zit? Kan jij je voldoende concentreren?

Studiekeuzebegeleiding

Stappenplan gespreid over 2 jaren

 

1STE JAAR

 

2DE JAAR

 • Intakegesprek met duidelijke vraagstelling naar
  interesses en talenten tijdens definitieve inschrijving
 • Infoavond ouders (april)
 • Infomoment leerlingen (april)
 • Gesprekken met leerlingen (april)
 • Voorlopige keuze verkennend project 2de jaar (april)
 • Oriënterende klassenraden (april - mei)
 • Infomiddagen verkennende projecten (mei)
 • Gesprekken met leerlingen: (mei - juni)
  definitieve keuze verkennend project 2de jaar
 • Oudercontact (juni)

 


 
 • Infoavond 2de jaar: toelichting studiekeuzebegeleidingsproces (september)
 • Start studiekeuzebegeleidingsproces: Wie ben ik? (oktober-februari)
 • Toelichting structuur van het onderwijs (maart)
 • Infoavond ouders (maart) 
 • Infomoment leerlingen (maart)
 • Oefenmoment met onderwijskiezer + I-like (maart)
 • Voorlopige studiekeuze (einde maart)
 • Oriënterende klassenraden (begin april)
 • Individuele gesprekken met leerlingen (april)
 • Oudercontact met mogelijkheid tot gesprek
  met leraren bovenbouwscholen (eind april)
 • Concrete info 2de graad (mei)
 • Individuele gesprekken met leerlingen:
  definitieve studiekeuze (mei-juni)
 • Deliberatie (einde juni)
 • Oudercontact (einde juni)

 

     

Comments